NYARAKA ZA CHAMA
1Masharti ya ChamaDownload
2Sera ya MikopoDownload
3Sheria za vyama vya UshirikaDownload
4Kanuni za vyama vya UshirikaDownloadFOMU ZA KUJIUNGA NA KUONGEZA MAKATO
1Fomu ya Kujiunga UanachamaDownload
2Fomu ya Kuomba kuendelea na uanachama baada ya kutoka TRADownload
3Fomu ya Kujiunga na Bidhaa mpya (New Products)Download
4Fomu ya kuongeza MakatoDownload
FOMU ZA MIKOPO
1Fomu ya Maombi ya Mkopo (SDL,EML,ELIMU, & AFYA)Download
2Fomu ya Mkopo wa PAPO2PAPODownload
3Mkataba wa MkopoDownload
4Fomu ya UdhaminiDownload