Sifa za Mkopo:

 1. Kiwango cha juu cha mkopo huu hakitazidi shilingi milioni mbili (2,000,000/=)
 2. Muda wa marejesho hautazidi miezi sita (6)
 • Kiwango cha riba ni asilimia moja (1%) kwa mwezi (Mstari myoofu)
 1. Mkopo huu hautegemei akiba alizonazo mwanachama
 2. Mkopo huu auhitaji wadhamini
 3. Maresho yanaweza kuwa kwa njia zifuatazo:
  1. Mshahara
  2. Makubaliano ya Kukatwa Bank

 

Taratibu Nyingine:

  1. Mwanachama hataruhusiwa kupata mkopo mwingine wa PAPO 2 PAPO endapo hatakuwa amekamilisha marejesho ya mkopo wa PAPO 2 PAPO uliotangulia
  2. Mwanachama anaweza kukopa mkopo wa PAPO 2 PAPO hata kama ana mkopo mwingine kama vile mkopo wa maendeleo ya jamii.
  3. Muombaji atahitajika kujaza fomu ya maombi (TRASACCO-2) na kuiwasilisha ofisi za Chama.

Jinsi ya Kuomba